Menu

Perustietoa yhdistyksestä

Suomen terveyttä edistävät sairaalat -yhdistyksen tarkoituksena on tuoda voimakkaammin terveyttä edistävä näkökulma Suomen sairaaloiden toimintakulttuuriin. Yhdistys on osa WHO:n käynnistämää kansainvälistä verkostoa ja jäsenyhteisöt kuuluvat sen kautta myös kansainväliseen Health Promoting Hospitals (HPH) -verkostoon. Yhdistys rekisteröitiin vuonna 2001.

Yhdistyksen jäsenet ovat terveydenhuollon organisaatioita. Yhdistys toimii yhteistyössä Kuntaliiton, Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Terveyden edistämisen keskuksen, Suomen syöpäyhdistyksen ja potilas/kansanterveysjärjestöjen kanssa.

Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen. Ruotsinkielinen nimi onHälsofrämjande sjukhus i Finland rf.

Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää verkostotapaamisia
  • järjestää koulutustilaisuuksia jäsenille ja muille asiasta kiinnostuneille
  • antaa vertaistukea ja arviointiapua sekä neuvoo ja ohjaa sairaaloissa toteutettavissa terveydenedistämishankkeissa
  • ylläpitää www-sivuja
  • ylläpitää yhdysjäsenluetteloa
  • harjoittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa
  • välittää tietoa terveyttä edistävän toiminnan mahdollisuuksista sairaanhoidossa.
Viimeksi muokannut Heli Hätönen 19.02.2010 klo 10:17.